Ο δημότης Ηρακλείου Αττικής μπορεί πλέον από το σπίτι του και τον υπολογιστή του να κάνει ηλεκτρονικά αίτηση για έγγραφα που χρειάζεται

Εύκολα και γρήγορα θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι δημότες του Ηρακλείου Αττικής, χάρη στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.


Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο δημότης μπορεί πλέον από το σπίτι του και τον υπολογιστή του να κάνει ηλεκτρονικά αίτηση για έγγραφα που χρειάζεται, όπως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής στην online εποχή
Μπαίνοντας στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μια σειρά από δημοφιλείς βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, αλλά και να δηλώνουν συμμετοχή σε προγράμματα του Δήμου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, αυτές να παραλαμβάνονται άμεσα από τις δημοτικές υπηρεσίες και, εξίσου γρήγορα, ο πολίτης να έχει το έγγραφο ή την απάντηση για την οποία έχει αιτηθεί, είτε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε – στις περιπτώσεις που απαιτείται – με αποστολή στον χώρο του.

EDITOR’S PICK

RANDOM NEWS

POST GALLERY